Setiap manusia akan melalui empat (4) fase alam:

1. Fase Pertama: Alam Rahim.
• Yaitu saat anak manusia mulai tumbuh.
• Tempatnya sangat sempit dan gelap.
• Usianya tidaklah panjang.

2. Fase Kedua: Kehidupan Dunia Saat Ini.
• Di fase ini anak manusia tumbuh dan hidup serta berbuat baik atau buruk untuk kehidupannya.
• Demikian pula ia mencari sebab untuk kehidupan yang bahagia atau sengsara kelak.

3. Fase Ketiga: Alam Barzakh.
• Yaitu alam yang luas dan lebih luas daripada alam dunia.
• Perbandingannya seperti alam rahim dan alam dunia ini.

4. Fase Keempat: Alam Akhirat Yang Kekal Abadi.
• Di alam akhirat hanya ada dua (2) pilihan, antara Surga atau Neraka, antara bahagia atau nestapa.
• Setelah alam ini tiada alam lainnya lagi.
(ar-Ruh Ibnul Qayyim, hal: 116)

Saat ini kita berada di fase ke-dua (2)..

Hendaklah tidak terlena..
Masanya tidaklah lama..

Sekedar ketentuan ajal yang telah digariskan..
Berbekallah.. Untuk menjalani dua fase lagi yang pasti akan dilalui..
Alamnya lebih luas.., 

masanya sangatlah panjang..
Jangan tertipu dunia yang fana..

Baik sedih atau bahagianya..
Islam itu Indah
Salam hati suci💖

Iklan